Používanie slova „vrchný“

Používanie slova „vrchný“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Našou vrchnou poradkyňou v spisovnej slovenčine je Sibyla Mislovičová. Ak to teraz počuje nielen ona, ale aj poslucháč Vladimír z Piešťan, asi sa mu ježia vlasy. A jazykovedkyňa sa tomu nečuduje.

Používanie slova „vrchný“ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame