Čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia?

Čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Grafik František Bartko postavil jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú pred neľahkú úlohu: čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia? Môže ju zhrubšiť?

Čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame