Kružidlo, kružítko

Kružidlo, kružítko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Pravítko, kružítko, merítko... školské pomôcky tohto druhu budú deti ešte pár dní využívať. Si Sibylou Mislovičovou si ale upracme tieto názvy, keďže v nich je občas zmätok.

Kružidlo, kružítko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame