Viď strana 20

Viď strana 20

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

V odborných prácach sa autor často odvoláva na inú stranu. Je však správne napísať „viď strana 20“? Správnu odpoveď pozná Sibyla Mislovičová.

Viď strana 20 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame