Rola a roľa

Rola a roľa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Jedno interpunkčné znamienko a dve celkom odlišné slová. To si uvedomil náš poslucháč Ivan, keď si v tlači prečítal, že herečka sa celkom vložila „do svojej role“. Sibyla Mislovičová sa pri tomto vyjadrení a jeho skutočnom  význame pousmiala. 

Rola a roľa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame