Čestná stráž prezidentky alebo prezidenta

Čestná stráž prezidentky alebo prezidenta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Všetci vieme, že máme prezidentku... a to prináša problémy – teda na mysli máme gramatické. poslucháčka Ela by rada vedela, či sa vďaka tomu budú premenúvať oficiálne pomenovania. Otázka zaujala aj Sibylu Mislovičovú.

Čestná stráž prezidentky alebo prezidenta Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame