Názov firmy s malým začiatočným písmenom

Názov firmy s malým začiatočným písmenom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Písať na začiatku vety malé písmeno nie je správne. To vie aj poslucháč Jozef Irha, má však dilemu: čo v prípade, keď má jeho firma obchodné meno začínajúce sa malým písmenom?  Sibyla Mislovičová sa pousiluje nájsť východisko. 

Názov firmy s malým začiatočným písmenom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame