Matematika

Matematika

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Dúfame, že pri rádiách teraz nie sú deti, pretože bude reč o škole... konkrétne odpovieme na otázku poslucháčky, ako písať vyučovacie predmety: s veľkým či malým začiatočným písmenom? Odpoveď má Sibyla Mislovičová.

Matematika Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame