Naozaj

Naozaj

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Naozaj je potrebné hovoriť o spisovnej slovenčine a naozaj máme od vás stále dosť podnetov... Ak nás počúva poslucháčka Iveta, zrejme prevracia oči, pretože práve slovko „naozaj“, najmä v médiách, jej pije krv. Naozaj je tohto slova priveľa, pani Mislovičová? 

Naozaj Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame