Môže niečo uhorieť?

Môže niečo uhorieť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Živý tvor môže uhynúť. Môže aj uhorieť? Pýta sa náš poslucháč Sibyly Mislovičovej.

Môže niečo uhorieť? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame