„Dianie“ alebo „dianie sa“

„Dianie“ alebo „dianie sa“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Nás poslucháč Ivan v médiách zachytil vyjadrenie: „informuje o dianí sa v cyklistickom pelotóne“. Zdá sa mu, že zvratné zámeno „sa“ sa používa až príliš. Sibyla Mislovičová súhlasí.  

„Dianie“ alebo „dianie sa“ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame