Po desiatkach „rokov“ alebo „rokoch“?

Po desiatkach „rokov“ alebo „rokoch“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... 

Ak niečo tridsať rokov chátra a potom príde obnova, je to dôvod na radosť. Poslucháč pán Pračko však okrem potešenie z obnovy plavárne cíti aj potrebu správne sa vyjadriť: hovorí sa po „desiatkach rokoch“ alebo po „desiatkach rokov“? Odpovie Sibyla Mislovičová.

Po desiatkach „rokov“ alebo „rokoch“? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame