Ísť do Paríža alebo Paríže

Ísť do Paríža alebo Paríže

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Plánujete cestu do Paríža? Poslucháč Peter Sokol by vás možno opravil – nejdete do „Paríža“, ale do „Paríže“. Má totiž dojem, že Paríž je v slovenčine ženského rodu. Potvrdí to Sibyla Mislovičová? 

Ísť do Paríža alebo Paríže Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame