Dvojité priezvisko a spojovník

Dvojité priezvisko a spojovník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Vydaj – to je zmena stavu aj zmena mena. Ak sa však mladomanželka nechce rozlúčiť s rodným priezviskom, môže si ho nechať. Jedna y našich poslucháčok by si rada ujasnila, ako sa to potom správne píše: dve priezviská a medzi nimi spojovník? Alebo bez? Odpovedá majiteľka jedného priezviska Sibyla Mislovičová.

Dvojité priezvisko a spojovník Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame