Priechod, prechod

Priechod, prechod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Môže auto zraziť chodca na priechode? Pýta sa poslucháč Juraj Bačovčin. Bohužiaľ, môže – veď to neraz vidíme okolo seba. Juraja však zaujíma gramatická stránka veci. Použilo sa slovo priechod správne? 

Priechod, prechod Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame