Hrať na klavír, či hrať na klavíri?

Hrať na klavír, či hrať na klavíri?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Už o chvíľu sa naše vysielanie presunie do Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, jej žiaci budú priamo vo vysielaní hrať na... klavír či klavíri? Husle či husliach? Sibyla Mislovičová ponúka krátku a jasnú odpoveď.

Hrať na klavír, či hrať na klavíri? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame