Nahradzujeme alebo nahrádzame?

Nahradzujeme alebo nahrádzame?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Jeden obchodný reťazec použil v letáku slovo „nahradzujeme“. Poslucháčke Michaele Guľasovej to nejde celkom do uší, uprednostnila by „nahrádzame“. Sibyla Mislovičová ponúka správne riešenie.

Nahradzujeme alebo nahrádzame? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame