Net alebo internet

Net alebo internet

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Dnes je už všetko na nete... Je takáto skrátená podoba slove internet vôbec v spisovnej slovenčine. Správne odpoveď máme v našej rubrike so Sibylou Mislovičovou. 

Net alebo internet Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame