Veličiansky alebo veličniansky

Veličiansky alebo veličniansky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Poslucháč Andrej čajka je obyvateľ Veličnej. Býva tam jarmok, ktorý všetci poznajú ako „Veličiansky“. Aj kostol je veličiansky. Avšak nová reštaurácia v centre už má meno „Veličniansky“ raj. Čo je vlastne správne? Odpovie Sibyla Mislovičová.

Veličiansky alebo veličniansky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; ILustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame