Čiarka za pozdravom

Čiarka za pozdravom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Keď niekomu niečo napíšeme, zvykneme na koniec pripojiť pozdrav. Má alebo nemá sa za ním písať čiarka? Povie Sybila Mislovičová.  

Čiarka za pozdravom Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame