Ísť pre niečo

Ísť pre niečo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Musím ísť pre malú do školy... toto vyjadrenie používa mnoho rodičov a jedna naša poslucháčka má pocit, že to nie je správne. Sibyla Mislovičová súhlasí.

Ísť pre niečo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame