Potenciálne alebo potencionálne

Potenciálne alebo potencionálne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Sú veci, ktoré vás trápia opakovanie. Tak na ne Sibyla Mislovičová aj opakovane,
z času na čas, odpovedá. Takouto otázkou je aj, či je správne „potencionálne“ alebo „potenciálne“?

Potenciálne alebo potencionálne Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame