Slovenčina a dejiny

Slovenčina a dejiny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Prežívať veľa času doma môže znamenať aj viac študovať... napríklad dejiny. Poslucháčska otázka s nimi súvisí a na pomoc prišla Sibyla Mislovičová.

Slovenčina a dejiny Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame