Hudobný nástroj organ alebo orgán

Hudobný nástroj organ alebo orgán

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

V kostoloch často zaznieva krásna hudba... z organu alebo orgánu? Nie je jasné nášmu poslucháčovi Emilovi. Odkaz pre neho má Sybila Mislovičová.

Hudobný nástroj organ alebo orgán Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame