Brusel

Brusel

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Otázky správneho vyslovovania zemepisných názvov sú v našej rubrike vskutku hojne zastúpené, tak opäť jedna z tohto súdka. Čo si počať s názvom „Brusel"? Sibyla Mislovičová vie.

Brusel Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame