Genius loci

Genius loci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...

Niektoré výrazy nie sú príliš frekventované, takže ak ich chcem použiť, môžeme zauvažovať ako sa správne vyslovujú. Napríklad spojenie „genius loci". Poslucháčka Alica by o ňom rada vedela viac. Sibyla Mislovičová jej vyhovie.

Genius loci Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame