Slovosled pri „vyhnúť sa"

Slovosled pri „vyhnúť sa"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...  

Poslucháčka Alena Brežná sa teraz určite poteší, že sa v jazykovednej rubrike nevyhýbame jej podnetu... Akú otázku má pre Sibylu Mislovičovú?

Slovosled pri „vyhnúť sa“ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame