Byť za niečo rád

Byť za niečo rád

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...  

Pani Alena Brežná poslala Sibyle Mislovičovej podnet, ktorý máme dnes v jazykovej rubrike. Pani Alena je určite „za to rada"... Alebo nie? Práve na toto slovné spojenie upozorňuje.

Byť za niečo rád Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame