Prerozdeliť

Prerozdeliť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...  

Obsiahly mail napísal Sibyle Mislovičovej poslucháč Vladimír Devečka, ktorý sa pozastavuje nad nekontrolovaným používaním slov „prerozdeliť", „prerozdeľovať". Prerozdeľujú sa rezorty, prerozdeľujú sa predsedovania parlamentných výborov. Veď predsa ide o rozdelenie. Čo si o tom myslí Sybila Mislovičová?

Prerozdeliť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame