Sústrediť sa

Sústrediť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...  

Tento týždeň odpovedáme na podnety, ktoré sa k nám do jazykovej rubriky od vás dostávajú opakovane. Hoci sme to vysvetľovali viackrát, Sibyla Mislovičová opäť od vás dostala požiadavku, aby tým, ktorí to stále používajú nesprávne, vysvetlila ako je to so slovesom sústrediť sa.

Sústrediť sa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame