Bedňa, alebo debna?

Bedňa, alebo debna?

Náš poslucháč Anton má tak trochu dilemu, pokiaľ ide o nádobu, do ktorej môžeme všeličo ukladať. Je „bedňa“ alebo „debna“?  Máme síce „debničkárov“ s ovocím a zeleninou, ale počas koncertov zase po pódiu pobiehajú „bedňáci“, aby pripravili aparatúru. Odporúčame vypočuť si Sibylu Mislovičovú až do konca, keďže až tam sa dozvieme správnu možnosť. 

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame