Rozumieť, chápať

Rozumieť, chápať

Vyzerá to tak, že nech sa naša jazykovedkyňa usiluje, ako chce, isté veci sú nemenné. Aspoň tak to vyzerá v prípade používanie slovies „chápať“ a „rozumieť“. Opäť nás o zaradenie do rubriky žiada poslucháčka Ľubica Glóziková. Vníma to aj Sibyla Mislovičová ako neustály problém?

102010210521; slovenčina Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame