Uzatvoriť, uzavrieť

Uzatvoriť, uzavrieť

Niečo môžeme uzatvoriť, niečo uzavrieť. Ale kedy máme použiť ktoré sloveso. Toto vŕta v hlave poslucháčke Bianke. Otvorme teda jazykové okienko so Sibylou Mislovičovou.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame