Zákon „doznal“ zmien

Zákon „doznal“ zmien

Môže zákon „doznať“ zmien? Na trochu krkolomnú slovnú konštrukciu sa nás pýta poslucháč Emil. A Sibyla Mislovičová má jednoznačnú odpoveď.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame