Odberný, odberový

Odberný, odberový

V posledných mesiacoch sa aj v našej rubrike vyskytujú otázky, ktoré priamo odrážajú situáciu okolo nás. Jednu má pre Sibylu Mislovičovú aj poslucháč pán Rončák.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame