Koľkýkrát, koľký raz

Koľkýkrát, koľký raz

Spolu alebo osobitne? Neraz sa na Sibylu Mislovičovú obraciate s otázkou, ako sa isté slová píšu. Napríklad „koľkýkrát“, „druhýkrát“. Ako je to správne, o tom nebude naša jazykovedkyňa hovoriť prvýkrát.   

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame