Sledovať TV, pozerať TV

Sledovať TV, pozerať TV

Blížia sa dni, keď sa televízie budú predháňať vo filmoch a rozprávkach, takže to mnohí budeme opäť po roku sledovať... Alebo pozerať? Čo je správne? Sledovať alebo pozerať televíziu? Na otázku poslucháčky Moniky odpoveď Sibyly Mislovičovej.

Slovenčina na slovíčko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/bogitw

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame