Čiarky pri oslovení

Čiarky pri oslovení

Hovorený prejav má isté výhody. Nemusia nás pri ňom trápiť ypsilony, ani čiarky. Keď však chceme niekomu poslať pozdrav písomne, môže nastať zmätok s čiarkami. Má ho aj poslucháč Karol – konkrétne pri oslovení. Urobíme si v tom poriadok so Sibylou Mislovičovou. 

Slovenčina na slovíčko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/geralt

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame