Jelenica

Jelenica

Had – hadica... Baran – baranica... Takto žartovne sa občas hovorí o zvieracích pároch. Nad otázkou jeleňa a jeho samice sa však celkom vážne zamyslel poslucháč Denis. Môžeme tu použiť spojenie jeleň – jelenica? Odpovie Sibyla Mislovičová. 

Slovenčina na slovíčko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/bogitw

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame