Zriadiť

Zriadiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Môžeme niečo „zriadiť“? Môže byť niekto „zriaďovateľ“? Náš poslucháč pán Vavro počúva toto slovo v médiách a má isté pochybnosti o jeho správnosti. Či sú oprávnené, povie Sibyla Mislovičová.

Slovenčina na slovíčko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Free-Photos

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame