Slušať

Slušať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Dnešná poslucháčska otázka sa veľmi hodí ku Dňu komplimentov, ktorý máme
v nedeľu. Ako všelijako môžeme povedať, že sa nám na niekom niečo páči? Sybila Mislovičová ponúka prehľad výrazov a my dodávame, že ich pokojne môžete adresovať aj vlastnému obrazu v zrkadle. 

Slovenčina na slovíčko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/blickpixel

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame