Dramatický a jeho synonymá

Dramatický a jeho synonymá

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Je situácia vo svete dramatická? Za posledné obdobie určite áno. Nakoniec, aj v médiách sa toto slovo hojne používa. A práve to už trochu irituje nášho poslucháča, ktorý by uvítal viac jazykovej pestrosti v tomto smere. Sibyla Mislovičová ponúkne alternatívy.

Slovenčina na slovíčko Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame