Oň, oňho

Oň, oňho

Staráme sa o prenajatý chodník – takto je táto veta v poriadku. Ale: staráme sa „oň“ alebo „oňho“? Poslucháčke Ľubici Glózikovej to vysvetlí Sibyla Mislovičová.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/blickpixel

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame