Niečo za niečo

Niečo za niečo

Keď mám dvojpólovú súčiastku a chcem namiesto nej trojpólovú, ako to mám správne povedať? Vymením dvojpólovú za trojpólovú alebo trojpólovú za dvojpólovú? Náš poslucháč s jeho odbornou otázkou jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú  nezaskočil.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Free-Photos

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame