Zmena, smena

Zmena, smena

Mnohí naši poslucháči si už veľa pamätajú – aj Emil, ktorý už má sedem krížikov na pleciach. Pamätá si napríklad, že kedysi bolo slovo „smena“, volal sa tak aj mládežnícky denník.   Máme toto slovo vôbec ešte v spisovnej slovnej zásobe? Pýta sa Sibyly Mislovičovej.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/bogitw

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame