Oxymeter

Oxymeter

Túto otázku sme do našej rubriky ešte nedostali, ale doba ju priniesla: máme „oxymeter“ alebo „oximeter“? Náš poslucháč zachytil jedno aj druhé a tú správnu možnosť pozná Sibyla Mislovičová.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Free-Photos

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame