Chladňa, mrazňa

Chladňa, mrazňa

Veľmi netypický podnet nám poslal poslucháč Ladislav Kulčár z Popradu. Trojročná vnučka si vymyslela podľa nej správne výrazy pre dva domáce spotrebiče. Chladnička a mraznička sú predsa zdrobneniny, takže správne je to „chladňa“ a „mrazňa“. Sibylu Mislovičovú detská logika pobavila.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: Zuzana Kupcová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame