Z príležitosti

Z príležitosti

Pre poslucháčku Miriamu Lorinczovú máme dnes odpoveď na jej otázku: Môže niečo vzniknúť „z príležitosti“ alebo len „pri príležitosti“? Gramatické záležitosti s predložkami objasní Sibyla Mislovičová.   

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame