Rasti!

Rasti!

V nárečí to problém nie je, ale v spisovnom jazyku áno. Takto to so slovesom „rásť“ vidí poslucháčka Zuzana Žlebčíková. Vo východoslovenskom nárečí je rozkazovací spôsob slovesa rásť „rošni“. Ako môžeme niekomu rozkázať spisovne, aby rástol? Sibyla Mislovičová sa tejto otázke potešila, pretože to je jedna z milých jazykových „stálic“.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/geralt

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame