Spolunájomca

Spolunájomca

Naše právne oddelenie použilo v internej smernici slová: spoluposudzovaný, spolunájomcovia... Neviem sa s tým vnútorne stotožniť a tak prosím o názor. Prosbe poslucháčky Heleny Dadíkovej Sibyla Mislovičová bez problémov vyhovie.  

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Free-Photos

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame